Меню Затваряне

Протокол на ОС от 08.10.2018 год.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 08 октомври (понеделник) 2018 год. от 18:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и вземане на решение за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от оперативните програми, съгласно одобрените критерии в Стратегията за воденото от местните общности развитие на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“;
  2. Промени в Устава на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“;
  3. Избор на Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“;
  4. Разни;

 

 

 

Антонио Антонов

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

Протокол на ОС от 08.10.20018 година

Translate »