Меню Затваряне

Ден: 29.09.2022

Покана за провеждане на обществено обсъждане на проект на промяна на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

  ПОКАНА   ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   Относно: промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“   До представителите на местните…

Translate »