Меню Затваряне

Месец: август 2022

МИГ Радомир-Земен проведе обучителен тренинг за представяне на реализиран проект на „АК Електрик“ АД

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе в град Радомир обучителен тренинг, на който беше представена мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ от…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Радомир и община Земен

За периода 17-19 август 2022 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе поредните планирани еднодневни обучения на територията на община Радомир и община Земен. Над 30 души, представители…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения за съхраняване, развитие и валоризация на местното наследство и идентичност в община Радомир и община Земен

  В продължение на два дни на заинтересованите страни, представители на община Радомир и община Земен, народни читалища и неправителствени организации беше представена важна и…

Translate »