Меню Затваряне

Ден: 08.10.2021

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа първия административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Изпълнителният директор на  Местна инициативна група Радомир-Земен – г-н Радослав Йорданов и управителят на ЕТ „Любомир Любенов – Строй“ – г-н Любомир Любенов, подписаха тристранен…

Translate »