Меню Затваряне

Month: март 2021

Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, актуален към 10.03.2021 година

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 10.03.2021 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2,…

Translate »