Меню Затваряне

Членове на УС на МИГ Радомир-Земен

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

1.      НЧ „Напредък – 1915“ с. Стефаново, представлявано от Славчо Ананиев Гебрев, представител на нестопанския сектор

2.      ЗП Биляна Кирилова Граховска, представляван от Биляна Кирилова Граховска, представител на стопанския сектор

3.      ЕТ „ПОЛИ-СЕРВИЗ-ПЛАМЕН ДРЕХАРСКИ“, представляван от Пламен Драгомиров Дрехарски, представител на стопанския сектор

4.      Стефка Милчова Щрапулина, представител на нестопанския сектор

5.      ПГТ „Юрий Гагарин“ гр. Радомир, представлявана от Велиана Петрова Искренова-Попова, представител на публичния сектор

 

Председател на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Славчо Ананиев Гебрев

Translate »