Меню Затваряне

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

Във връзка  с Решение № 1 и Решение № 2 по точка 1 от дневния ред по Протокол № 1 от 03.07.2020 г. на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.  се променя състава на колективния управителен орган – Управителен съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

  1. НЧ „Напредък – 1915“ с. Стефаново, представлявано от Славчо Ананиев Гебрев
  2. ЗП Васил Цветанов Лалошов, представляван от Васил Цветанов Лалошов
  3. ЕТ „ПОЛИ-СЕРВИЗ-ПЛАМЕН ДРЕХАРСКИ“, представляван от Пламен Драгомиров Дрехарски
  4. ФК „Струмска слава – 1927“ гр. Радомир, представляван от Кирил Боянов Николов
  5. ПГТ „Юрий Гагарин“ гр. Радомир, представлявана от Велиана Петрова Искренова-Попова

 

Председател на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Славчо Ананиев Гебрев

Translate »