Меню Затваряне

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

  1. НЧ „Напредък – 1915“ с. Стефаново, представител на нестопанския сектор
  2. ЗП Биляна Кирилова Граховска, представител на стопанския сектор
  3. ЕТ „ПОЛИ-СЕРВИЗ-ПЛАМЕН ДРЕХАРСКИ“, представител на стопанския сектор
  4. Стефка Милчова Щрапулина, представител на нестопанския сектор
  5. Община Земен, представител на публичния сектор

Председател на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Славчо Ананиев Гебрев, представляващ НЧ „Напредък – 1915“ с. Стефаново

 

Translate »