Меню Затваряне

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ, КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

 1. Одобрени кандидати, както следва:
 2. Първолета Георгиева Александрова
 3. Кирчо Борисов Маринковски
 4. Ирена Димитрова Иванова
 5. Галина Томова Арищеева-Начева

 

 1. График за провеждане на устното интервю (устното интервю ще се проведе в офиса на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3):
 2. Първолета Георгиева Александрова – 04.02.2019 г. /понеделник/ – 10:00 часа;
 3. Кирчо Борисов Маринковски – 04.02.2019 г. /понеделник/ – 10:30 часа;
 4. Ирена Димитрова Иванова – 04.02.2019 г. /понеделник/ – 11:00 часа;
 5. Галина Томова Арищеева-Начева – 04.02.2019 г. /понеделник/ – 11:30 часа;

 

 • Недопуснати кандидати:
 1. Методи Стефанов Методиев – не отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на опрерации в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общостите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.;
 2. Методея Методиева Христова – Димитрова – не отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на опрерации в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общостите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.;
Translate »