Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ отвори първа процедура за подбор на проектни предложения по ОПИК

На 15 март 2019 г. в сградата на МИКЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил  и Методий“ № 23, гр. Радомир, община Радомир, от 14:00 часа се състоя информационна среща с представители на местната общност, във връзка с процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансов помощ: BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“.

Официални гости на събитието организирано от екипа на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ бяха г-жа Ирена Соколова – областен управител на Област с административен център Перник, г-н Пламен Алексиев – кмет на Община Радомир, г-н Светослав Кирилов – председател на Общински съвет Радомир и г-н Стефан Спасов – началник отдел ВОМР, МЗХГ. На официалните гости бяха връчени благодарствени писма, за оказано съдействие, във връзка със създаването, развитието и утвърждаването на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

Срещата премина при засилен интерес на местната общност, като взеха участие представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в частност представители на малките и средни предприятия (МСП) на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Translate »