Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и земеделският стопанин Александър Александров подписаха административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

„Модернизиране на земеделското стопанство, чрез закупуване на техника за зеленчукопроизводство в с. Гълъбник, общ. Радомир, обл. Перник“ е наименованието на проектното предложение, по което СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и земеделският стопанин Александър Александров подписаха тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, с финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С реализирането на дейностите по проектното предложение ще бъде закупена следната земеделска техника: „Колесен трактор DEUTZ-FAHR, с цялостно оборудване от климатик, предни тежести и предни калници“, „Навигация с управление, марка ARAG“, „Дискова брана с независими дискове, марка OPALL AGRI“ и „Навесна торачка, марка  EUROSPAND“. С внедряването на техниката в земеделското стопанство ще бъде разширена зеленчуковата градина на земеделския стопанин със 110 дка, същата ще бъде използвана основно за производство на картофи, моркови и лук. Общата стойност на инвестицията възлиза на 190 000,00 лева.

Земеделското стопанство на Александър Александров е в село Гълъбник, община Радомир. Той сподели, че за такива малки населени места подкрепата на МИГ е от изключително значение за тяхното развитие и благодари на екипа на МИГ-Радомир-Земен.

Господин Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ пожела на Александър Александров успешна реализация на проекта, като добави че това е поредният четвърти подписан договор по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с обща стойност на инвестициите в земеделски стопанства на територията на МИГ-Радомир-Земен от 509 852,50 лева.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

Translate »