Меню Затваряне

П О К А Н А за участие в обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор

Местна инициативна група-Радомир-Земен Ви кани на обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ.

На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно новостите при работа в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020) през 2021 година, е-кандидатстване, е-управление и отчитане на проекти.

Обученията ще се проведат при следния график:

18.09.2021 г., от 09:00 часа, в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от нестопанския сектор относно „Новости при работа в ИСУН през 2021 година, е-управление и отчитане на проекти“.

19.09.2021 г., от 09:00 часа, в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от стопанския сектор относно „Новости при работа в ИСУН през 2021 година, е-кандидатстване“.

 

За повече информация: МИГ Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

тел. за контакти: 0890/42 10 20

Translate »