Меню Затваряне

ПОКАНА за информационна среща с екипа на МИГ-Радомир-Земен

П О К А Н А

за информационна среща с екипа на МИГ-Радомир-Земен

по процедури за прием на проекти към СВОМР

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТ ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Местна инициативна група Радомир-Земен“ отправя Покана за участие в  информационна среща с екипа на МИГ, за представяне на актуална и полезна информация относно възможностите за кандидатстване по мерки от Стратегията за ВОМР

 

Събитието  ще се проведе при следния график и програма:

 

Дата: 27.11.2019 г.; Час: 14:00 часа

Място: гр. Радомир, сградата на община Радомир, пл. „Свобода“ № 20

 

14:00 ч. – 14:10 ч.    Регистрация

14:10 ч. – 14:20 ч.    Откриване на срещата, представяне на дневния ред

14:20 ч. – 16:20 ч.    Представяне на процедура Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

16:20 ч. – 16:30 ч.    Кафе пауза

16:30 ч. – 17:00 ч.    Дискусия

17:00 ч.                      Закриване на срещата

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

За информация: МИГ Радомир-Земен,

 ул. Евлоги Георгиев № 3. гр. Радомир,

тел. за контакти: 0890/ 42 10 20  

Translate »