Меню Затваряне

Проучване и анализ на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР с оглед оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен”

Доклад от проведено проучване и анализ на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР с оглед оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен”:

Анализ на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на СВОМР с оглед оптимизиране дейността на МИГ-Радомир-Земен

Translate »