Меню Затваряне

Протокол на УС от 31.05.2024 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 31.05.2024г. от 12:00 часа в заседателната зала на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Промяна в членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

 

 

 

 

 

 

Славчо Гебрев ……………../п/……………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 31.05.2024 година

Translate »