Меню Затваряне

Протокол на УС от 29.08.2023 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 29.08.2023 г. от 12.00 часа в Заседателната зала на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за периода 2023-2027 г.;

 

  1. Разни.

 

 

 

Славчо Гебрев ……………./п/…………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

 

 

Протокол на УС от 29.08.2023 година

 

Translate »