Меню Затваряне

Протокол на УС от 19.09.2018 год

П О К А Н А

На основание чл.40, ал.3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

С В И К В А М :

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 19.09.2018г. от 10.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев„ № 3, гр. Радомир

при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

  1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно обсъждане и вземане на решения за приоритетите при класирането на предложениета за проекти по мерките от оперативните програми, съгласно одобрените критерии в Стратегията за воденото от местните общности развитие на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“, както и за одобрение на промени в Устава на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“ относно необходимостта от приемане на нов орган на сдружението, а именно Заместник-председател на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“.

 

 

Антонио Антонов

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

Протокол на УС от 19.09.2018 год

Translate »