Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 19.03.2021 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 19.03.2021 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2020 година.
  2. Приемане на годишен финансов отчет (ГФО) на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2020 година.
  3. Разни.

 

 

 

Славчо Гебрев ……./п/…………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

ПРОТОКОЛ на УС от 19.03.2021 г.

Translate »