Меню Затваряне

Протокол на УС от 15.05.2020 година

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 15.05.2020 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 14.05.2020 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, втори краен срок финансирана по ПРСР 2014-2020 г.;

 

  1. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 14.05.2020 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, втори краен срок финансирана по ПРСР 2014-2020 г.;

 

 

 

 

 

Славчо Гебрев…………/п/……………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 15.05.2020 година

 

 

Translate »