Меню Затваряне

Протокол на УС от 14.04.2024 година

П О К А Н А

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 14.04.2024г. от 12:00 часа в заседателната зала на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2023 година; Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; Промяна на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

 

 

 

 

…………………./п/………………….

Славчо Гебрев

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

Протокол на УС от 14.04.2024 година

Translate »