Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 13.03.2019 год.

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 13.03.2019 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Утвърждаване на Правилник за вътрешния трудов ред на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

 

  1. Определяне на длъжностно лице, изпълняващо функциите на Орган по безопасност и здраве при работа.

 

  1. Разни.

 

 

Славчо Гебрев ………./п/…………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 13.03.2019 год.

Translate »