Меню Затваряне

Протокол на УС от 08.07.2019 год.

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

 

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 08.07.2019 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

  1. Приемане на нови членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.
  2. Разни.

 

 

 

Славчо Гебрев ………../п/…………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 08.07.2019

Translate »