Меню Затваряне

Покана за участие в обучения за представители на стопанския и нестопанския сектор за работа с ИСУН 2020. Кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти.

П О К А Н А

 

за участие в обучения

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможностите за финансиране на местния бизнес, местните общности и нестопанския сектор чрез проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация по следните теми:   Работа с Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН 2020), кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти в ИСУН 2020.

Обученията ще се проведат при следния график:

  •  20.10.2020 година, от 09:00 часа, в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, изпълнение и отчитане на проекти в ИСУН 2020;

 

  • 21.10.2020 година, от 09:00 часа, в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от нестопанския сектор относно възможности за финансиране на местните общности и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР, кандидатстване в ИСУН 2020;

 

  • 24.10.2020 година, от 09:00 часа, в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от нестопанския сектор относно възможности за финансиране на местните общности и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР, изпълнение и отчитане на проекти в ИСУН 2020;

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

За повече информация: МИГ Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

телефон за контакти: 0890/42 10 20

Translate »