Меню Затваряне

Покана за участие в обучения за представители на стопанския и нестопански сектор

П О К А Н А

за участие в обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможности за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ.

На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно възможностите за кандидатстване по предстоящи приеми по мерки от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Обученията ще се проведат при следния график:

 

  • 11.09.2021 г., от 09:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Земен, гр. Земен, пл. „Клинка“, ет. 2 – обучение на 10 местни лидери от нестопанския сектор относно Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г.

 

  • 12.09.2021 г., от 09:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Земен, гр. Земен, пл. „Клинка“, ет. 2 – обучение на 10 местни лидери от стопанския сектор относно Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г.

 

За повече информация: МИГ Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

тел. за контакти: 0890/42 10 20

Translate »