Меню Затваряне

Покана за участие в обучения за представители на стопанския и нестопанския сектор

П О К А Н А

 

за участие в обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ.

На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно възможностите за кандидатстване по предстоящи приеми по мерки от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Обученията ще се проведат при следния график:

 

  • 28.08.2021 г., от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от стопанския сектор относно Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г.

 

  • 29.08.2021 г., от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от нестопанския сектор относно Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г.

 

 

За повече информация: МИГ Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

тел. за контакти: 0890/42 10 20

Translate »