Меню Затваряне

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение № 8/ 13.07.2017г. на УС свиква Общо събрание на 11.08.2017 год. от 18:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР,УЛ. „СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване и приемане на нови членове в СНЦ „МИГ- Радомир  – Земен“;
  2. Промени в Управителния съвет на МИГ;
  3. Разни.
Translate »