Меню Затваряне

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН“

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 08 октомври (понеделник)  2018 год. от 18:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР,УЛ. „СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23,  при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и вземане на решения за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от оперативните програми, съгласно одобрените критерии в Стратегията за воденото от местните общности развитие на СНЦ „МИГ Радомир – Земен”
  2. Промени в Устава на СНЦ „МИГ Радомир – Земен”
  3. Избор на заместник председател на Управителния съвет СНЦ „МИГ Радомир – Земен”.
  4. Разни.

 

Антонио Антонов

Председател на Управителния съвет

Translate »