Меню Затваряне

Община Радомир и СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ, с финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

„Заедно се учим и растем“ е наименованието на проектното предложение, по което Община Радомир и СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписаха тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“. Кметът на Община Радомир, господин Пламен Алексиев и Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, господин Радослав Йорданов положиха подписи на административния договор.

Господин Радослав Йорданов благодари на кмета на Община Радомир господин Пламен Алексиев за ползотворното съвместно сътрудничество и професионалната работа, като отбеляза че спечелените проекти на Община Радомир към момента надхвърлят 1 000 000,00 лева, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

Проектното предложение ще се изпълнява чрез съвместно партньорство с Детска градина „Слънце“, гр. Радомир, като общата цел на проекта е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца в предучилищна възраст от различни маргинализирани групи в Община Радомир. Това ще се осъществи посредством внедряването на Комплексна интегрирана иновативна програма за менторство и наставничество към детските градини в общината, като в рамките на проекта тя ще бъде пилотно разработена в ДГ „Слънце“. Тя обхваща съвременни методики и практики с доказан ефект в международен план, с които ще бъде променено отношението на целевите групи към образователния процес.

 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 271 723,20 лева, при финансиране от 100 % на допустимите разходи по проекта.

Translate »