Меню Затваряне

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 10 август 2017 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет- град Земен ще се проведе обществено обсъждане за представители на местната общност от община Земен.

По време на общественото обсъждане ще се представи цялостен ПРОЕКТ на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир – Земен, включително цели, приоритети, мерки, критерии за оценка, предложения за финансово разпределение на бюджета по мерки и цели.

Translate »