Меню Затваряне

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА, УС И ОС

 

На 14 януари 2017 г. от 09:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Радомир ще се проведе обучение на екипа на МИГ, Управителния съвет и Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

 

Пред участниците ще бъде представена темата „Роля и отговорности на екипа, УС и ОС при разработване, изпълнение и управление на Стратегия за ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“.

Translate »