Меню Затваряне

На 2.10. 2018 г., 11 ч. в сградата на „МКИЦ – Европа“ екипът на сдружение „МИГ Радомир – Земен“ организира информационна среща


На 2 октомври 2018 г., 11 ч. в сградата на „МКИЦ – Европа“ екипът на сдружение „Местна инициативна група Радомир – Земен“ организира информационна среща. Представители на местните читалища, общината и местни фирми бяха запознати със Стратегията за водено от местните общности развитие и включените в нея мерки. Екипът на сдружение „Местна инициативна група Радомир – Земен“ информира, че предстои откриване на прием по  мярка 7.2 и запозна с условията на прием, допустимите кандидати и възможностите за подготовка на проектните предложения.

Translate »