Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен проведе обучение за представители на стопанския сектор за работа с ИСУН 2020

На 17 окомври 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“ в гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се проведе обучение за  работа с Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020) и попълване на формуляр за кандидатстване. За участие в обучението бяха поканени представители на стопанския сектор от територията на действие на МИГ-Радомир-Земен.

Обучението започна в 09:30 часа след регистрация на участниците и представяне на дневния ред. На вниманието на присъстващите, лекторът на обучението представи информационен материал в три отделни модула.

Модул 1: Регистрация, вход и изход от ИСУН 2020. Въвеждане на данни за проектно предложение;

Модул 2: Подаване на проектно предложение;

Модул 3: Изготвяне и изпращане на отговор на писмо от Оценителната комисия. Технически проблеми при работа с ИСУН 2020.

 

Проведе се практическа работа в тестова среда в ИСУН 2020 включваща регистрация на профил, вход и изход от профил в ИСУН 2020, избор на отворена процедура, създаване и попълване на формуляр за кандидатстване, преглед и редакция на формуляра. Участниците бяха запознати с начина на подаване на проектно предложение, работа с КЕП-подписване на проектно предложение, изготвяне и изпращане на отговор по комуникация. На вниманието на участниците за информация бяха представени и най-често срещаните технически проблеми при работа с ИСУН 2020.

Събитието протече при засилен интерес на присъстващите, които проведоха открита дискусия помежду си и приключи в 17:00 часа с практически модул и обобщение на разгледаните теми.

 

С презентация от обучението може да се запознаете тук:

Презентация обучение ИСУН 2020

Translate »