Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен напомня от 01 септември 2020 г. стартира онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната

 

От 1 септември 2020 г. стартира онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната. То ще продължи до 18 септември. По време на него земеделските стопани ще могат да предоставят данни онлайн, с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. Тези, които не са изпратили заявка за участие в онлайн преброяването, ще бъдат посетени от анкетьори. Това ще стане в периода от 19 септември до 18 декември 2020 г.

Целта на преброяването е да се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Фермерите ще трябва да посочат броя на отглежданите култури и селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството. Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне развитието на Общата селскостопанската политика. То ще спомогне да се определят насоките за развитие на българското земеделие . Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС.

На интернет сайта на МЗХГ е публикувана информация за провеждане на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г.: https://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/prebroyavane-na-zemedelskite-stopanstva-prez-2020-g/

Translate »