Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен запозна евродепутата Александър Йорданов с Актуалната позиция на ЕЛАРД за следващия програмен период

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Радослав Йорданов проведе среща с Александър Йорданов депутат от Европейския парламент. Срещата бе организирана от Юлиан Ситарски, сътрудник на евродепутата Йорданов.

Радослав Йорданов използва възможността да запознае господин Йорданов с Актуализираната позиция на Европейската асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД), одобрена на Общото събрание на ЕЛАРД, Брюксел, 10 април 2019 г. и подкрепена от Асоциация Българска Национална Лидер Мрежа (АБНЛМ) с председател госпожа Нели Кадиева.

В лицето на господин Александър Йорданов СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ срещна разбиране, ангажираност и подкрепа по поставените така важни теми в позицията на ЕЛАРД за следващия програмен период.

Translate »