Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение за представители на нестопанския сектор за отчитане на проекти в ИСУН 2020

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Радомир-Земен“ проведе обучение за представители на нестопанския сектор за отчитане на проекти в ИСУН 2020. Обучението се състоя на 24 октомври 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ в гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

След регистрация на участниците и представяне на дневния ред, обучението беше открито в 09:30 часа. Съгласно предварително разработена програма, лекторът на обучението представи на вниманието на присъстващите информационен материал в три отделни модула.

Модул 1: Вход и изход от системата ИСУН 2020. Управление на асоциирани към договор профили;

Модул 2: Е-Тръжни процедури;

Модул 3: Отчитане на проектно предложение.

В рамките на обучението присъстващите бяха запознати с начина на управление на асоциирани към Договор профили; процедури за избор на изпълнител; тръжна документация за поръчка за външно възлагане; план за разходване на средства и отчетни документи – искане за плащане, технически и финансов отчет. На участниците беше показано как следва да се изпълнява и отчита проект чрез ИСУН 2020.

Обучението приключи в 17:00 часа с практически модул, в който бяха разгледани конкретни казуси и дадени примери от практиката.

 

С презентация от обучението може да се запознаете тук:

Презентация Отчитане на проекти в ИСУН 2020

Translate »