Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение за изпълнение и отчитане на проекти по мерки, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение за изпълнение и отчитане на проекти по мерки, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен. Обучението се състоя на 20 октомври 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ в гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3. За участие в обучението бяха поканени представители на стопанския сектор от двете общини Радомир и Земен.

Обучението се проведе от 09:00 до 17:00 часа, съгласно предварително разработена програма. Лекторът на обучението представи на присъстващите информационен материал в три отделни модула.

Модул 1: Вход и изход от системата ИСУН 2020. Управление на асоциирани към договор профили;

Модул 2: Е-Тръжни процедури;

Модул 3: Отчитане на проектно предложение.

 

В рамките на обучението присъстващите бяха запознати с начина на управление на асоциирани към Договор профили; процедури за избор на изпълнител; тръжна документация за поръчка за външно възлагане; план за разходване на средства и отчетни документи – искане за плащане, технически и финансов отчет. На участниците беше показано как следва да се изпълнява и отчита проект чрез ИСУН 2020.

Обучението приключи с практически модул, в който бяха разгледани конкретни казуси и дадени примери от практиката.

 

С презентация от обучението може да се запознаете тук:

Презентация Отчитане на проекти в ИСУН 2020

Translate »