Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен продължава информационната кампания, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

П О К А Н А

за участие в информационни срещи

 

НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на информационни срещи, във връзка с дейности по популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Информационните срещи ще се проведат при следния график:

  • 22.06.2023 г., от 09:00 часа, в гр. Радомир, общ. Радомир, сградата на Община Радомир, площад „Свобода“ № 20;
  • 23.06.2023 г., от 09:00 часа, в с. Долна Диканя, общ. Радомир,  НЧ „Никола Павлов Корчев – 1928 г.“.

За повече информация, моля да се обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир или на e-mail адрес mig.radomir@gmail.com или на телефон 0890/42 10 20.

Очакваме Вашето активно участие!

Translate »