Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен финансира закупуването на Ехограф от най-висок клас, по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Местна инициативна група Радомир-Земен подписа четвърти тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, с финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициент по проекта е д-р Кирил Ангелов „Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Кирил Ангелов -„АВИЦЕНА 62“ ЕООД“. Чрез закупуването на Ехограф висок клас, който е предвиден за медицинско обслужване на пациенти от територията на МИГ Радомир-Земен ще бъде постигната основната цел на проекта, модернизиране на оборудването, необходимо за извършването на първична извънболнична помощ. Общата стойност на инвестицията е 92 260,00 лева.

Господин Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ благодари на Община Радомир, Община Земен и д-р Кирил Ангелов за доброто сътрудничество и за инициативата за подобряване на качеството на медицинското обслужване на населението от територията на Общините Радомир и Земен и пожела успешна реализация на проекта. Предстои обявяване на нов прием по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, с което МИГ ще продължи да подкрепя микропредприятията от територията, за развитие на икономиката в сферата на услугите и преработващата промишленост.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации, моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

Translate »