Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен участва в конференция за отбелязване на 30 години подхода ЛИДЕР в Европа

Местна инициативна група Радомир-Земен участва в конференция по случай честването на 30 години подхода ЛИДЕР в Европа, която се провежда от 30 ноември до 3 декември в Халмстад, Швеция. Международният форум се откри официално от Марион Екхардт, Президент на Европейската ЛИДЕР Асоциация за развитие на селските райони. Участие във форума взеха Дубравка Шуица, Вицепрезидент на Европейската комисия и Януш Войчеховски, Еврокомисар по земеделие.

На събитието МИГ Радомир-Земен бе приветствана за стартиралата инициатива, по случай честването на 30 години подхода ЛИДЕР в Европа, за събиране на стари фотографии на характерни за територията на МИГ сгради, местности, обичаи и занаяти и знаменити личности, която се провежда под мотото „Радомир и Земен – МИГ в снимки“. Кампанията ще продължи в две фази за период от две години. През първата фаза до края на 2021 година, ще бъде организирана голяма изложба на всички включени в инициативата фотографии, а през втората фаза, следващата година, ще бъдат представени изпълнените проекти и приноса им за развитие на местната общност.

Изпълнителния директор на сдружението Радослав Йорданов, който участва в конференцията, благодари на местната общност за доверието и подкрепата. „Днес се честват 30 години подхода ЛИДЕР в Европа, а МИГ Радомир-Земен работи по подхода само от три. За мен е голяма чест да представлявам нашата общност пред голямото семейство на селските райони в Европа. Заедно с моя екип ще продължаваме да работим за утвърждаване и развитие на местната идентичност и за по-добри условия на живот на територията на общините Радомир и Земен“, сподели Йорданов при представянето на Местната инициативна група.

 

Translate »