Меню Затваряне

Индикативен график за прием на проекти за 2019 година

Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир – Земен” прие Индикативен график за прием на проекти по мерки по Стратегията за водено от местните общности развитие през 2019 година:

Индикативна годишна работна програма за 2019 година

Translate »