Меню Затваряне

Индикативен график за прием на проекти за 2019 година към 04.01.2019 година

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН за 2019 година, актуализиран с решение на УС №1:

Индикативен график за прием на проекти за 2019 година

 

Translate »