Меню Затваряне

Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2023 година

На 26.05.2023 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие изменение на Индикативния график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2023 година.

Индикативен график за 2023_26.05.2023 година

Translate »