Меню Затваряне

Доклад за мониторинг и междинна оценка на напредъка в изпълнението на Стратигията за Водено от ощностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува Доклад за мониторинг и междинна оценка на напредъка в изпълнението на Стратигията за Водено от ощностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен за периода 03.05.2018 – 30.12.2020 г.

Доклад за мониторинг и междинна оценка на напредъка в изпълнението на СВОМР

Translate »