Меню Затваряне

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН“ за 2019 година

 

Настоящият доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 г. е изгответ на основание чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ. Приет с решение на Управителния съвет на сдружението  на 14.05.2020 година.

Доклад за дейността за 2019 г.

Translate »