Меню Затваряне

“Галко” АД с подкрепата на МИГ-Радомир-Земен подписа административен договор за закупуване на високотехнологично оборудване

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ господин Радослав Йорданов и Изпълнителният директор на „Галко“ АД господин Иван Димитров подписаха договор за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. На срещата присъства и кметът на Община Радомир, господин Пламен Алексиев. Той отбеляза значителния принос на „Галко“ АД като структуроопределящо предприятие за развитието на местната икономика в града и че Община Радомир ще продължи да помага на МИГ-Радомир-Земен за общи бъдещи инициативи, насочени към развитието на местната общност.

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Галко“ АД“ е наименованието на проектното предложение с бенефициент „Галко“ АД“, производствено предприятие на територията на МИГ, развиващо дейност в сектор „Производство на метални конструкции и части от тях“. Инвестициите са насочени към закупуване на иновативно и високотехнологично оборудване. Чрез проекта ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация хиддравлична абкант преса и хидравлична гилотина. Реализацията на дейностите по настоящия проект ще допринесе за постигане на по-висока производителност, отговаряща на нуждите на пазара, намаляване на производствените разходи, оптимизация на производствените процеси и подобряване качеството на произвежданите продуктите. Като част от проектното предложение дружеството планира да наеме на постоянен трудов договор 6 нови служители.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 317 244,46 лева, а срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 12 месеца.

Господин Иван Димитров благодари на господин Радослав Йорданов за ползотворната съвместна работа и указаната подкрепа.

Изпълнителен директор на МИГ пожела на бенефициента по проекта успешна реализация като добави, че МИГ-Радомир-Земен ще продължи да работи в подкрепа на предприятията, развиващи своята дейност на територията на общините Радомир и Земен.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

Translate »