Меню Затваряне

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН

Уважаеми дами и господа,

Поради независещи от Сдружение МИГ Радомир – Земен обстоятелства, се налага забавянето на приема на проекти по мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир – Земен, по ПРСР 2014 – 2020 г., спрямо публикувания Индикативен график.

 

Екипът на МИГ Радомир – Земен работи за отваряне на приеми съгласно графика за 2018 г., за мерките от „Програмата за развитие на селските райони“, мярка ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност.

Актуализиран индикативен график 2018 година

Translate »