Меню Затваряне

Категория: Покани

Покани

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“   НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет…

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност “ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Програма за развитие…

МИГ Радомир-Земен проведе обучителен тренинг за представяне на реализиран проект на „АК Електрик“ АД

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе в град Радомир обучителен тренинг, на който беше представена мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ от…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Радомир и община Земен

За периода 17-19 август 2022 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе поредните планирани еднодневни обучения на територията на община Радомир и община Земен. Над 30 души, представители…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения за съхраняване, развитие и валоризация на местното наследство и идентичност в община Радомир и община Земен

  В продължение на два дни на заинтересованите страни, представители на община Радомир и община Земен, народни читалища и неправителствени организации беше представена важна и…

Засилен интерес от страна на местната общност към организираните от МИГ Радомир-Земен обучения

При засилен интерес от страна на местната общност на територията на общините Радомир и Земен протекоха поредните еднодневни обучения организирани от Местна инициативна група Радомир-Земен,…

Translate »