Меню Затваряне

Категория: Покани

Покани

МИГ Радомир-Земен проведе две еднодневни обучения в град Радомир и едно в село Долна Диканя за управление, отчитане и мониторинг на проекти

Трите еднодневни обучения, проведени на територията на община Радомир, протекоха при засилен интерес от страна на местната общност. Участие взеха представители на местната власт, стопанския…

МИГ Радомир-Земен проведе еднодневни обучения в град Земен, село Извор и село Дрен

МИГ Радомир-Земен проведе еднодневни обучения в град Земен, село Извор и село Дрен   Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредните еднодневни обучения на територията на…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие в три населени места от територията на община Радомир

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на територията на община Радомир в селата Друган, Долни Раковец и Гълъбник. Обученията са част от планираните за 2023 година…

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 10.05.2023 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2, т. 8 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 година.

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 10.05.2023 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2,…

Translate »