Меню Затваряне

Категория: Информационни събития

Информационни събития

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Радомир и община Земен

За периода 17-19 август 2022 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе поредните планирани еднодневни обучения на територията на община Радомир и община Земен. Над 30 души, представители…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения за съхраняване, развитие и валоризация на местното наследство и идентичност в община Радомир и община Земен

  В продължение на два дни на заинтересованите страни, представители на община Радомир и община Земен, народни читалища и неправителствени организации беше представена важна и…

Засилен интерес от страна на местната общност към организираните от МИГ Радомир-Земен обучения

При засилен интерес от страна на местната общност на територията на общините Радомир и Земен протекоха поредните еднодневни обучения организирани от Местна инициативна група Радомир-Земен,…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Радомир

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на територията на община Радомир. Обученията са част от планираните за 2022 година дейности, предназначени за популяризирането на Стратегията за…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения относно новостите при работа в ИСУН през 2021 година, е-кандидатстване, е-управление и отчитане на проекти

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на местни лидери, представители на стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Радомир и Земен. Обученията са част от…

П О К А Н А за участие в обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор

Местна инициативна група-Радомир-Земен Ви кани на обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” от Програма за развитие на…

Translate »