Меню Затваряне

Категория: Информационни събития

Информационни събития

Покана за Празник на Местна инициативна група Радомир-Земен в село Владимир, община Радомир

Местна инициативна група Радомир-Земен кани всички местни жители и гости на територията на Празник на Местна инициативна група Радомир-Земен в село Владимир, община Радомир. Празникът…

МИГ Радомир-Земен проведе две еднодневни обучения в град Радомир и едно в село Долна Диканя за управление, отчитане и мониторинг на проекти

Трите еднодневни обучения, проведени на територията на община Радомир, протекоха при засилен интерес от страна на местната общност. Участие взеха представители на местната власт, стопанския…

МИГ Радомир-Земен проведе еднодневни обучения в град Земен, село Извор и село Дрен

МИГ Радомир-Земен проведе еднодневни обучения в град Земен, село Извор и село Дрен   Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредните еднодневни обучения на територията на…

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие в три населени места от територията на община Радомир

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на територията на община Радомир в селата Друган, Долни Раковец и Гълъбник. Обученията са част от планираните за 2023 година…

МИГ Радомир-Земен проведе обучителен тренинг за представяне на реализиран проект на „АК Електрик“ АД

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе в град Радомир обучителен тренинг, на който беше представена мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ от…

Translate »