Меню Затваряне

Категория: Информационни събития

Информационни събития

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за…

Покана за информационна среща

ПОКАНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за…

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ организира информационна среща с представители на местната общност в град Земен

На 14 ноември 2018 г. в заседателната зала на Община Земен, гр. Земен, от 14:00 часа екипът на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ организира информационна среща с представители…